تیم ایران بدافزار پا به پای جامعه هکری ایران راه رشد و توسعه را طی کرده و اگر توانستیم دانشی در این زمینه کسب کنیم مدیون همت های بی دریغ دیگر هکران با استعداد و متخصص ایرانی هستیم. بعد از چند سال فعالیت غیر حرفه ای الآن تصمیم داریم اگر خدا بخواهد دانش و علاقه شدیدمان به به هک و امنیت اطلاعات را به صورت حرفه ای به کار بگیریم تا با طراحی و بهره برداری از بدافزارهای گوناگون و مهندسی اجتماعی دشمنان وطن عزیز را مورد هدف قرار دهیم. اعتقاد داریم دشمن نباید به بازار بدافزار ایران دست یابد