این هک #اعتراض من است به بی حرمتی هایی که توسط همرزمان ایرانی و عراقی #سردار_سلیمانی در حق خاطره ایشان شده و می شود! این #هک، اعتراض است و هشدار